Workshop: Zeven inzichten voor het ondersteunen van vluchtelinggezinnen

Verschillende organisaties op het gebied van informele opvoedondersteuning hebben het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en JSO begin 2016 benaderd met de vraag of zij ondersteuning kunnen krijgen bij het verbeteren van hun interventies ten behoeve van de ondersteuning van vluchtelingengezinnen. Vanuit het programma Kwaliteit van de Samenleving van JSO is daarom besloten om hierop extra in te zetten door het helpen (door)ontwikkelen en toegankelijk maken van materialen en kennis voor de coördinatoren en vrijwilligers.


Vluchtelingen Nijmegen


Tijdens deze themabijeenkomst op 5 juni 2018 behandelen we zeven inzichten die kunnen helpen bij het ondersteunen van een vluchtelinggezin en geven we tips aan vrijwilligers die vluchtelingengezinnen willen helpen om weer een ‘gewoon’ gezin te worden.
Deze dag zullen we jullie voorzien van informatie en handige tools om goed om te kunnen gaan met deze groep gezinnen.