Nieuwe vrijwilligers behalen hun certificaat

Warm welkom voor nieuwe vrijwilligers

Deze week werd de training voor nieuwe vrijwilligers afgerond. Iedereen kreeg een certificaat uitgereikt, samen met een bloemetje en een welkomswoord vanuit Humanitas- Home-Start.

Als er voldoende kandidaten zijn voor Home-Start in de Drechtsteden gaan we voor de zomervakantie 2023 nogmaals een training starten. Home-Start kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Neem contact op voor een informatief gesprek.