Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid- Holland west mag verder met Home-Start in Leidschendam-Voorburg

Op donderdag 23 november 2017 heeft de visitatiecommissie van het Landelijk Steunpunt Home- Start (vereniging Humanitas) een bezoek gebracht aan JGZ om de manier waarop wij invulling geven aan het programma te toetsen. De visitatie heeft een positief resultaat opgeleverd: de licentie wordt met 3 jaar verlengd.


Vc C2104
Index


Het oordeel van de commissie
De visitatiecommissie heeft gesprekken gevoerd met twee vrijwilligers, met teammanager Karin Smits en met coördinator Chrétienne van Brussel. Tevens heeft de commissie inzage gekregen in alle documenten, zoals behaalde resultaten, aanmeldformulieren, intakeformulieren, jaarverslagen, nieuwsbrieven, planningen en materialen voor werving en communicatie. De landelijke visitatoren waren uitermate tevreden hoe in Leidschendam-Voorburg invulling gegeven wordt aan Home Start. Ze spraken over een professioneel, betrokken team van vrijwilligers en coördinator met goede ondersteuning vanuit de werkgever. Het was mooi om te zien dat men duidelijk onder de indruk was op de wijze waarop Home- Start Leidschendam- Voorburg functioneert. Ook het feit dat de vrijwilligers over diverse protocollen beschikken (zoals de meldcode bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en de klachtenregeling van JGZ) maakte indruk. Het leidde tot een positieve beoordeling, waar we als vrijwilligers en coördinator erg blij mee zijn. De licentie is voor 3 jaar verlengd en wij gaan verder met ons werk en hopen nog veel gezinnen een steuntje in de rug te kunnen geven.

Home- Start is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het voornemen is om in februari 2018 weer een nieuwe training te starten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van Home- Start Leidschendam- Voorburg, Chretienne van Brussel 06 46956311