Home-Start vrijwilligers genomineerd voor Appeltje van Oranje

Het vrijwilligerswerk van Home-Start Nederland is genomineerd voor een Appeltje van Oranje! Dankzij jullie 3.512 stemmen, want die hebben meegeteld. En op 24 januari hebben Gerda Groen en Hester Siegers een succesvolle pitch gehouden voor de aanwezigen en de vakjury. Daardoor zijn we nu nog met elf andere genomineerden in de race voor een van de drie felbegeerde Appeltjes. Komende tijd volgt een inspectiebezoek op locatie. Op 23 mei reikt Koningin Máxima de Appeltjes van Oranje aan de drie winnaars uit. Dank voor alle steun en support, want daarmee belonen jullie onze vrijwilligers die elke week ouders ondersteunen bij hun vragen over opvoeden. Volg de verkiezing op Appeltjevanoranje.nl en via onze eigen nieuwsberichten op home-start.nl.

Appeltjesvanoranje Nl Home Start

Home-Start ondersteunt ouders
bij de opvoeding van hun kinderen

Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ons programma is nu 25 jaar in Nederland. Het kernprogramma is er voor gezinnen met kinderen tot en met 6 jaar, al vanaf de 28e zwangerschapsweek. Een aantal gemeenten biedt daarnaast ondersteuning aan ouders met kinderen tot en met 14 of soms ook 17 jaar. De gezinnen geven zelf aan waarbij zij steun wensen: hun vragen staan centraal. De mensen van Home-Start zijn thuis in gezinnen.

Man Jongen Bank

Verspreid over het hele land

Home-Start wordt in 155 gemeenten aangeboden. Het kernprogramma is er voor gezinnen met jonge kinderen. In steeds meer gemeenten wordt het Home-Start programma ook ingezet voor gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar; in 2017 waren dit 76 gemeenten. Meer dan 3900 gezinnen worden gemiddeld een dagdeel per week ondersteund door ruim 3200 ervaren en getrainde vrijwilligers. Klik op locaties of Home-Start ook in jouw gemeente wordt aangeboden.

Map

Door de ondersteuning wil Home-Start

  • voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen
  • het zelfvertrouwen van ouders vergroten
  • het sociale netwerk van ouders versterken
  • gezinnen aanmoedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten en voorzieningen
Vrouw

Medewerkers Home-Start

Home-Start werkt met getrainde vrijwilligers. Het zijn ervaren opvoeders die zich kunnen inleven in de situatie van gezinnen. Vrijwilligers worden geworven, getraind en begeleid door coördinatoren. Die zorgen er bovendien voor dat gezinnen en verwijzers de weg naar Home-Start kunnen vinden. Op hun beurt krijgen de coördinatoren ondersteuning, begeleiding en training van het landelijk steunpunt Home-Start. Samen zorgen zij voor een goed aanbod voor vrijwillige opvoed- en gezinsondersteuning. Zodat ouders die daaraan behoefte hebben er gebruik van kunnen maken.

Ontstaan

Home-Start is ontstaan in Engeland als aanvulling op professionele hulp- en dienstverlening. Margaret Harrison, vrijwilliger in het buurtcentrum van Leicester, is de grondlegger van Home-Start. Het programma wordt wereldwijd in 22 landen uitgevoerd. Home-Start Worldwide ondersteunt de landen waarin Home-Start wordt uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op de pagina Organisatie en op www.homestartworldwide.org.

Onderzoek

Home-Start is een evidence based programma. Dit betekent dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het programma werkt. Ouders voelen zich prettiger en gaan positiever met hun kinderen om. Lees hier meer over Home-Start.

Het programma voor kinderen vanaf 7 jaar is in de praktijk ontwikkeld via een proefproject en evaluatie onder gezinnen, verwijzers en andere stakeholders. In 2019 wordt ook dit deel van het Home-Start programma uitgebreid wetenschappelijk onderzocht.

Meer weten?

Klik in het menu bovenaan de website of kies: