button

Home-Start vrijwilligers steunen ouders bij opvoeden

Wil je nu meteen steun vragen voor de opvoeding? Klik hier en bel of mail rechtstreeks met de coördinator. Want elke ouder heeft wel eens vragen over opvoeden. Over heel gewone dagelijkse dingen waar je zelf even niet meer uit komt. Onze vrijwilligers begrijpen je vragen. Ze hebben zelf ervaring met opvoeden en steunen je graag. Ze zijn getraind om gezinnen met lichte opvoedvragen bij te staan. Je geeft zelf aan waarbij je hulp wilt: jouw vragen staan centraal. De vrijwilligers hebben tijd en aandacht. Meestal komen ze thuis op bezoek. Je kunt er ook voor kiezen om samen te wandelen, naar de speeltuin te gaan of te (video)bellen. Het kan allemaal. Voor gezinnen is de steun gratis. Vrijwilligers van Home-Start zijn thuis in gezinnen.

Man Jongen Bank
button

Medewerkers Home-Start

Zoek je nu vrijwilligerswerk? Klik hier en meld je rechtstreeks aan bij de coördinator van de locatie in jouw gemeente. Home-Start werkt met getrainde vrijwilligers. Zij weten wat het is om op te voeden. Coördinatoren werven, trainen en begeleiden de vrijwilligers. De coördinatoren maken het werk van Home-Start bekend in de gemeente. Op hun beurt krijgen de coördinatoren begeleiding en training van het landelijk steunpunt Home-Start.

Vrouw
button

Verspreid over het hele land

Home-Start bestaat al bijna 30 jaar in Nederland en is er in 163 gemeenten. We zijn er voor gezinnen met jonge kinderen tot en met 6 jaar. Al tijdens de zwangerschap kunnen ouders zich aanmelden. In steeds meer gemeenten wordt het Home-Start programma ook gegeven aan gezinnen met oudere kinderen. Meer dan 3.000 gezinnen krijgen elke week een steuntje in de rug van onze vrijwilligers. Klik op locaties en kijk of Home-Start ook in jouw gemeente is.

Home Start locaties

Ontstaan

Home-Start is ontstaan in Engeland als aanvulling op professionele hulp- en dienstverlening. Margaret Harrison, vrijwilliger in het buurtcentrum van Leicester, is de grondlegger van Home-Start. Het programma wordt wereldwijd in 22 landen uitgevoerd. Home-Start Worldwide steunt de landen waarin Home-Start wordt uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op de pagina Organisatie en op www.homestartworldwide.org.

Door de ondersteuning wil Home-Start

  • voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen
  • het zelfvertrouwen van ouders vergroten
  • het sociale netwerk van ouders versterken
  • gezinnen aanmoedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten en voorzieningen

Onderzoek

Home-Start is een evidence based programma. Dit betekent: wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het programma werkt. Ouders voelen zich prettiger en gaan positiever met hun kinderen om. Lees hier meer over Home-Start.

Het programma voor kinderen vanaf 7 jaar is in de praktijk ontwikkeld via een proefproject en evaluatie onder gezinnen, verwijzers en andere stakeholders. Vanaf 2021 wordt ook dit deel van het Home-Start programma uitgebreid wetenschappelijk onderzocht.

Meer weten?

Klik in het menu bovenaan de website of kies: