Over Home-Start

Home-Start is een wereldwijd programma voor ondersteuning aan gezinnen. Vrijwilligers steunen ouders met lichte, alledaagse opvoedvragen. Meer dan 160 gemeenten zetten Home-Start in binnen hun lokale jeugdbeleid als vorm van pedagogische hulp. Bijna 4.000 gezinnen krijgen elke week een steuntje in de rug van onze vrijwilligers.

Meer informatie voor verwijzers >
Meer informatie voor gemeenten >

Contact    
Gezinnen met baby peuter kleine kinderen luisterend oor Home Start afb31

Dit biedt het Home-Start programma

 • Steun aan ouders met vragen over de alledaagse opvoeding en zorgen in het gezin.
 • Voor gezinnen met opgroeiende kinderen tot en met 17 jaar, vanaf de zwangerschap.
 • Vraaggestuurde hulp: de ouders bepalen waarvoor zij steun willen.
 • Informele steun met opgeleide vrijwilligers die op een gelijkwaardige manier naast de moeder en vader staan en samen oplossingen zoeken. Ouders komen in hun kracht te staan.
 • Empowerment door tijd en aandacht.
 • Continuïteit van steun: vrijwilligers zijn voor een periode gekoppeld aan een gezin.

Erkend opvoedprogramma in Nederland en Europa

Home-Start werkt met een wetenschappelijk bewezen, effectief programma. Onze registratie in de databank Effectieve Jeugdinterventies vind je op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Ons programma is ook internationaal erkend als best practice door het European Platform for Investing in Children (EPIC), een initiatief van de Europese Unie. Hun beoordeling luidt: het Home-Start programma is goed overdraagbaar, toepasbaar en effectief op lange termijn.

afbeelding

Het verhaal van Home-Start

Home-Start gaat over de kracht van mensen. We hebben in Nederland behalve de formele zorg ook programma’s voor informele steun bij de opvoeding. De meeste gezinnen hoeven namelijk niet te belanden in dure vormen van hulpverlening. Als we ze maar tijdig steun bieden. Daarom verbindt Home-Start ouders en opvoeders met elkaar. We voorkomen daarmee dat alledaagse vragen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. Home-Start is een aanvulling op professionele hulp- en dienstverlening.

De opzet voor de steun aan ouders bij de opvoeding bestaat uit professioneel georganiseerd werk met opgeleide vrijwilligers die zelf ervaring hebben met opvoeden. Zij bieden in de woorden van oprichter Margaret Harrison: ‘a gift of time’. Een luisterend oor en aandacht. Dit lijkt weinig, maar het gaat om empowerment en dat heeft veel effect. We weten dat het werkt doordat we onderzoek doen en zien het in de praktijk: ouders voelen zich prettiger en gaan positiever met hun kinderen om.

In Nederland werken wij nu dertig jaar met het Home-Start programma. Samen zorgen we voor stevig ouderschap waardoor kinderen een goede start krijgen in het leven.

Organisatie

 • We werken samen in de Coalitie Kansrijke Start en het Collectief Informele Steun.
 • Home-Start past in lokaal jeugdbeleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
 • Internationale organisatie Home-Start Worldwide met licenties en kwaliteitsbewaking.
 • Home-Start doet onderzoek naar effectieve steun bij de opvoeding.
 • De landelijke vereniging Humanitas is eigenaar van Home-Start in Nederland. Humanitas wil zoveel mogelijk gezinnen van Home-Start laten profiteren en streeft naar landelijke verspreiding.
 • Gemeenten zijn welkom om Home-Start in hun lokale jeugdbeleid op te nemen. Zij bepalen welke organisatie in hun gemeente de meest geschikte uitvoerder is.
 • Met de beschikking van de gemeente, kan deze uitvoerende organisatie een licentie aanvragen om Home-Start uit te voeren.
 • In de licentieovereenkomst liggen afspraken vast over de uitvoeringscondities, kwaliteitsstandaarden en financiële verplichtingen.

Home-Start in cijfers

Uit het jaarverslag 2022:

 • 168 gemeenten bieden het Home-Start programma aan
 • 3.658 gezinnen per jaar met 7.190 kinderen
 • 150 coördinatoren
 • 2.841 vrijwilligers
 • 62% komt via een verwijzer, 38% zelf via familie, kennissen of media
 • 30% is alleenstaande ouder, 70% gehuwd of samenwonend
 • risicofactoren: psychisch, opvoedkundig, fysiek, woonomgeving, financieel, beperkt netwerk

Film met informatie over Home-Start

Opvoeden? Je staat er niet alleen voor! Vrijwilligers van Home-Start bieden een steuntje in de rug aan ouders met opvoedvragen. Het Home-Start programma wordt in Nederland in meer dan honderdzestig gemeenten aangeboden. Home-Start wordt wereldwijd in meer dan twintig landen toegepast. Dit vind je terug in deze lange versie van de Home-Start film (vijf minuten). De korte video van twee minuten zie je op de pagina Gezinnen en Vrijwilligers.