Gemeenten

Uw gemeente kan de pedagogische basis versterken met het wereldwijd toegepaste programma Home-Start. Hiermee vult u het lokale jeugdbeleid in voor gezinnen en vrijwilligers.

Het Home-Start programma biedt informele preventieve opvoedsteun om te voorkomen dat gewone opvoedvragen, hulpvragen worden. We verbinden ouders en opvoeders in wijken en buurten met elkaar omdat ze elkaar op een gelijkwaardige manier steun kunnen bieden. Immers, 'it takes a village to raise a child'.

Een vrijwilliger die wekelijks vraaggerichte thuisondersteuning biedt aan een gezin, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit van dat gezin. Vroegtijdige opvoedsteun vergroot het welzijn van ouders en daarmee dat van hun kinderen. Home-Start gunt alle ouders een vorm van gezinssteun en werkt daarom landelijk en regionaal samen in de Coalitie Kansrijke Start en het Collectief Informele Steun.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De opzet van Home-Start valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Home-Start bevordert zelfredzaamheid van gezinnen door effectieve opvoedingsondersteuning, sociale samenhang en goed georganiseerd vrijwilligerswerk. De basis ligt in de uitgangspunten: vraaggericht, empowerment, gelijkwaardigheid en vertrouwen, tijd en aandacht.

Blogs over de Home-Start informele preventieve opvoedsteun

Home-Start in uw gemeente?

U kiest zelf door welke lokale jeugdorganisatie u Home-Start laat uitvoeren. Door het afsluiten van licenties en gebruik van toetsingsinstrumenten voor kwaliteitsborging, beschikt u over een goed werkend programma voor gezinsondersteuning in uw gemeente. Overweegt u Home-Start op te nemen in het lokale jeugdbeleid dan versterkt u ook de pedagogische basis voor gezinnen in uw gemeente. Voor advies en meer informatie kunt u contact opnemen met het Landelijk Steunpunt van Home-Start.

Een Home-Start locatie bestaat uit:

  • een betaalde hbo-opgeleide coördinator met werkervaring in de jeugdsector
  • vrijwilligers met opvoedervaring die worden opgeleid en begeleid
  • met elkaar ondersteunen zij de gezinnen
afbeelding

Gemeenten en andere organisaties die overwegen Home-Start te faciliteren, zijn voor informatie, advies en ondersteuning van harte welkom bij het Landelijk Steunpunt.

Home-Start in cijfers

Uit het jaarverslag 2022:

  • 168 gemeenten bieden het Home-Start programma aan
  • 3.658 gezinnen per jaar met 7.190 kinderen
  • 150 coördinatoren
  • 2.841 vrijwilligers
  • 62% komt via een verwijzer, 38% zelf via familie, kennissen of media
  • 30% is alleenstaande ouder, 70% gehuwd of samenwonend
  • risicofactoren: psychisch, opvoedkundig, fysiek, woonomgeving, financieel, beperkt netwerk