Gemeenten

Uw gemeente kan een vorm van pedagogische hulp bieden met het wereldwijd toegepaste programma Home-Start. Hiermee vult u het lokale jeugdbeleid in voor gezinnen en vrijwilligers in uw gemeente.

Home-Start werkt met een effectief bewezen programma voor gezinnen met kinderen tot en met 6 jaar. In de praktijk blijkt dat Home-Start ook als positief en werkzaam ervaren wordt door gezinnen met oudere kinderen.

Home-Start Nederland is van mening dat preventie en het vroegtijdig inzetten van de ondersteuning van groot belang is. Het doel is om kleine vragen klein te houden en niet te laten uitgroeien tot grote problemen. Home-Start wil kinderen een goede start geven in het leven. Dit maakt dat het kernprogramma voor ouders met kinderen tot en met 6 jaar in alle gemeenten beschikbaar is waar Home-Start aangeboden wordt.

Een vrijwilliger die wekelijks vraaggerichte thuisondersteuning biedt aan een gezin, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit van dat gezin.

Home-Start wordt wereldwijd aangeboden in meer dan twintig landen. In Nederland werkt Home-Start nu vijfentwintig jaar.

Home-Start is er voor gezinnen met opgroeiende kinderen van verschillende leeftijdsgroepen.
Met in elk geval als kernprogramma: 0 t/m 6 jaar, vanaf 28 weken zwangerschap.
Optioneel per gemeente: 0 t/m 14 jaar of 0 t/m 17 jaar.

afbeelding

De opzet van Home-Start valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Home-Start bevordert zelfredzaamheid van gezinnen door effectieve opvoedingsondersteuning, sociale samenhang en goed georganiseerd vrijwilligerswerk. De basis ligt in de uitgangspunten: vraaggericht, empowerment, gelijkwaardigheid en vertrouwen, tijd en aandacht.

Home-Start in uw gemeente?

U kiest zelf door welke organisatie u Home-Start laat uitvoeren. U besluit of u naast het kernprogramma, Home-Start ook voor ouders met kinderen van een oudere leeftijdsgroep beschikbaar maakt. Overweegt u Home-Start op te nemen in het lokale jeugdbeleid en in de uitvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin, dan kunt u voor advies en meer informatie terecht bij het Landelijk Steunpunt. Door het afsluiten van licenties en gebruik van toetsingsinstrumenten voor kwaliteitsborging, beschikt u over een goed werkend programma voor gezinsondersteuning in uw gemeente.

afbeelding

Een Home-Start locatie bestaat minimaal uit:

  • 1 betaalde hbo-opgeleide co√∂rdinator met 5 jaar werkervaring in de jeugdsector, met een aanstelling van 0,55 fte (minimaal 20 uur per week) en
  • een team van 25 getrainde vrijwilligers
  • die met elkaar ongeveer 30 gezinnen ondersteunen

Gemeenten en andere organisaties die overwegen Home-Start te faciliteren, zijn voor informatie, advies en ondersteuning van harte welkom bij het Landelijk Steunpunt.

Home-Start in cijfers

Uit het jaarverslag 2019:

  • 161 gemeenten bieden het Home-Start programma aan
  • 4.082 gezinnen per jaar
  • 131 co√∂rdinatoren
  • 2.880 vrijwilligers
  • 70% komt via een verwijzer, 30% zelf via familie, kennissen of media
  • 30% is alleenstaande ouder, 70% gehuwd of samenwonend
  • risicofactoren: psychisch, opvoedkundig, fysiek, woonomgeving, financieel, beperkt netwerk