Gemeenten

Uw gemeente kan een vorm van pedagogische hulp bieden met het wereldwijd toegepaste programma Home-Start. Hiermee vult u het lokale jeugdbeleid in voor gezinnen en vrijwilligers in uw gemeente.

Home-Start werkt met een wetenschappelijk bewezen programma voor gezinnen met kinderen tot 7 jaar. Door Home-Start+ is er ook een programma voor gezinnen met kinderen van 7 t/m 14 jaar. Home-Start+ is in de praktijk ontwikkeld via een proefproject en een evaluatie onder stakeholders. Beide programma’s willen voorkomen dat alledaagse opvoedkundige problemen in gezinnen leiden tot ernstige problemen. Een vrijwilliger die wekelijks vraaggerichte thuisondersteuning biedt aan een gezin, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit van dat gezin.

De opzet van Home-Start/Home-Start+ valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Home-Start en Home-Start+ bevorderen zelfredzaamheid van gezinnen door effectieve opvoedingsondersteuning, sociale samenhang en goed georganiseerd vrijwilligerswerk. De basis ligt in de uitgangspunten: vraaggericht, empowerment, gelijkwaardigheid en vertrouwen, tijd en aandacht.

Home-Start in uw gemeente?

U kiest zelf door welke organisatie u Home-Start wilt laten uitvoeren. Overweegt u Home-Start op te nemen in het lokale jeugdbeleid en in de uitvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin, dan kunt u voor advies en meer informatie terecht bij het Landelijk Steunpunt. Door het afsluiten van licenties en gebruik van toetsingsinstrumenten voor kwaliteitsborging, beschikt u over een goed werkend programma voor gezinsondersteuning in uw gemeente.

Een Home-Start locatie bestaat minimaal uit:

 • 1 betaalde hbo-opgeleide coördinator met 5 jaar werkervaring in de jeugdsector, met een aanstelling van 0,55 fte (minimaal 20 uur per week) en
 • een team van 25 getrainde vrijwilligers
 • die met elkaar ongeveer 30 gezinnen ondersteunen

Gemeenten en andere organisaties die overwegen Home-Start te faciliteren, zijn voor informatie, advies en ondersteuning van harte welkom bij het Landelijk Steunpunt.

Home-Start in cijfers

Uit het jaarverslag 2017:

 • 155 gemeenten met Home-Start
 • 76 locaties bieden Home-Start+
 • 3.905 gezinnen per jaar
 • 138 coördinatoren
 • 3.233 vrijwilligers
 • 70% komt via een verwijzer, 30% zelf via familie, kennissen of media
 • 35% is alleenstaande ouder, 65% gehuwd of samenwonend
 • risicofactoren: psychisch, opvoedkundig, fysiek, woonomgeving, financieel