Organisatie

Home-Start Worldwide

Home-Start Worldwide is het overkoepelend orgaan voor alle Home-Start organisaties in 22 landen over de hele wereld. De Home-Start board houdt toezicht op internationale kwaliteitsnormen, bevordert de uitwisseling van best practices, ondersteunt de uitbreiding naar nieuwe landen en organiseert conferenties. www.homestartworldwide.org

Humanitas licentiehouder Nederland

De landelijke vereniging Humanitas is eigenaar van Home-Start in Nederland. Zij is (hoofd)licentiehouder van de methode, heeft de rechten op het beeldmerk en de merknaam ‘Home-Start’ in Nederland.

Humanitas wil zoveel mogelijk gezinnen van Home-Start laten profiteren en streeft naar landelijke verspreiding. Gemeenten zijn welkom om Home-Start in hun lokale jeugdbeleid op te nemen. Zij bepalen welke organisatie in hun gemeente de meest geschikte uitvoerder is. Met de beschikking van de gemeente, kan deze uitvoerende organisatie een licentie aanvragen om Home-Start uit te voeren. In de licentieovereenkomst liggen afspraken vast over de uitvoeringscondities, kwaliteitsstandaarden en financiële verplichtingen.

Uitvoerende organisaties

Home-Start wordt in Nederland uitgevoerd door organisaties binnen de jeugdsector. Ongeveer de helft van de Home-Start locaties is onderdeel van lokale afdelingen van Humanitas. De andere helft is gevestigd in lokale welzijns- of jeugdgezondheidszorgvoorzieningen.

De uitvoerende organisaties hebben één of meerdere betaalde, hbo-opgeleide coördinator(en) in dienst. De coördinator zorgt voor het werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers, de werving van gezinnen en het onderhouden van contacten met andere professionals. U vindt ze via de kaart met lokale organisaties.

Samenwerking met coalities

Home-Start werkt projectmatig en structureel samen met andere initiatieven die ouders, jeugd en gezinnen informeel steunen. Landelijk en in gemeenten zit Home-Start in de Coalitie Kansrijke Start. Verder nemen we deel aan het Collectief Informele Steun en denken we mee over landelijk en lokaal beleid.

Kwaliteit

Voor de bewaking van de kwaliteit van Home-Start bezoekt een onafhankelijke visitatiecommissie de werklocaties. Documenten en het registratiesysteem worden ingekeken en er wordt gesproken met vrijwilligers, coördinatoren en leidinggevenden.

Adviesraad Home-Start

Home-Start heeft een Adviesraad met zeven vertegenwoordigers van uitvoerende organisaties; dit zijn andere dan Humanitas-afdelingen. De raad geeft Humanitas gevraagd en ongevraagd advies over alle mogelijke aspecten die samenhangen met Home-Start. De raad houdt ook toezicht op het Landelijk Steunpunt.

Landelijk Steunpunt Home-Start

Het Landelijk Steunpunt Home-Start heeft zijn standplaats binnen het Landelijk Bureau van Humanitas in Amsterdam. Het Landelijk Steunpunt is er voor alle uitvoerende organisaties. Dit steunpunt biedt praktische en inhoudelijke ondersteuning aan coördinatoren en bewaakt de kwaliteit.

Home-Start vacatures

Home-Start vacatures staan op de websites van de lokale organisaties. Bij het Landelijk Steunpunt is op dit moment geen vacature.

Met de volgende organisaties werken wij samen:

Home-Start wordt uitgevoerd door: