Verwijzers

Zoek je ondersteuning voor een gezin met opgroeiende kinderen? Praktische hulp? Een gesprekspartner voor moeder of vader? Ervaart het gezin weinig of geen steun vanuit de omgeving? Als het even niet zo soepel loopt, biedt een ervaren vrijwilliger van Home-Start gezinsondersteuning aan huis.

Het Home-Start programma wil voorkomen dat alledaagse opvoedvragen in gezinnen leiden tot langdurige of ernstige problemen. Een vrijwilliger die wekelijks vraaggerichte thuisondersteuning biedt aan een gezin, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit van dat gezin. De positie van de vrijwilliger die zelf ervaring heeft met opvoeden, is naast de ouder. De vrijwilliger ondersteunt hem of haar en gaat uit van de vragen en wensen van de ouders. Wat ouders willen, staat centraal. Het programma biedt ondersteuning, geen hulpverlening. Home-Start werkt wel in het domein van de jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg.

Ons vrijwilligerswerk is professioneel georganiseerd. Elke locatie wordt geleid door een betaalde coördinator die zorgt voor opleiding en begeleiding van de vrijwilligers.

De meeste gezinnen komen bij Home-Start via wijkverpleegkundigen, huisartsen, algemeen maatschappelijk werkers, begeleiders van de voorschool of de brede school, werkers in kinderdagverblijven of peuterspeelzalen, medewerkers van Bureau Jeugdzorg, een Centrum voor Jeugd en Gezin en andere zorgprofessionals.

Stappenplan verwijzers: opvoed- en gezinsondersteuning

  1. Denk je als verwijzer dat Home-Start iets kan betekenen voor een gezin? Neem rechtstreeks contact met ons op.
  2. Geef het gezin de Home-Start folder voor ouders in het Nederlands, Arabisch, Engels, Farsi, Oekraïens, Pools, Tigrinya of Turks. Of wijs ze op de link naar de folder op de website bij Contact.
  3. Als de ouders aangeven dat ze niet zelf kunnen of willen bellen, vraag dan of Home-Start hen mag bellen. Geef in dat geval de naam en het telefoonnummer van het gezin door via Contact.
  4. De coördinator neemt contact op met het gezin en gaat kennismaken. Wanneer de vraag passend is bij Home-Start worden het gezin en een vrijwilliger in een persoonlijke ontmoeting aan elkaar voorgesteld. Wanneer beiden met elkaar in zee willen, wordt de koppeling gelegd.
  5. De vrijwilliger komt wekelijks een dagdeel bij de ouder thuis.
  6. De coördinator checkt tussentijds het contact.
  7. Wanneer ouders op eigen kracht verder kunnen, wordt het contact afgebouwd. Daarna volgt een evaluatie en afsluitingsgesprek.
  8. Bij aanvang én bij afsluiting van de Home-Start ondersteuning krijg je bericht.

De ondersteuning varieert van enkele maanden tot anderhalf jaar. Voor gezinnen is dit gratis. Gemiddeld is een vrijwilliger 105 uur per jaar bij het gezin.

afbeelding

Blogs over de informele preventieve opvoedsteun door Home-Start