Verwijzers

Zoek je ondersteuning voor een gezin? Een steuntje in de rug voor ouders met opgroeiende kinderen? Praktische hulp? Een gesprekspartner? Ervaart het gezin weinig of geen steun vanuit de omgeving? Als het even niet zo soepel loopt, biedt een ervaren vrijwilliger van Home-Start gezinsondersteuning aan huis.

Erkend programma

Home-Start is er voor gezinnen met opgroeiende kinderen. Het kernprogramma: 0 t/m 6 jaar, vanaf 28 weken zwangerschap. Verschillend per gemeente: 0 t/m 14 jaar of 0 t/m 17 jaar.

Home-Start werkt met een wetenschappelijk bewezen, effectief programma voor gezinnen met kinderen tot en met 6 jaar. In de praktijk blijkt dat Home-Start ook als positief en werkzaam ervaren wordt door gezinnen met oudere kinderen. Home-Start is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Ons programma is ook internationaal erkend als best practice door het European Platform for Investing in Children (EPIC), een initiatief van de Europese Unie. Hun beoordeling luidt: het Home-Start programma is goed overdraagbaar, toepasbaar en effectief op lange termijn.

Home-Start wordt wereldwijd aangeboden in meer dan twintig landen. In Nederland werkt Home-Start nu bijna dertig jaar.

Informele opvoedsteun

Het Home-Start programma wil voorkomen dat alledaagse opvoedvragen in gezinnen leiden tot ernstige problemen. Een vrijwilliger die wekelijks vraaggerichte thuisondersteuning biedt aan een gezin, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit van dat gezin.

Home-Start kan een welkome aanvulling zijn voor ouders bij de opvoeding. De positie van de vrijwilliger die zelf ervaring heeft met opvoeden, is naast de ouder. De vrijwilliger ondersteunt hem of haar en gaat uit van de vragen en wensen van de ouders. Wat ouders willen, staat centraal. Het programma biedt ondersteuning, geen hulpverlening. Home-Start werkt wel in het domein van de jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg.

We bieden vroegtijdig informele preventieve opvoedsteun om te voorkomen dat gewone opvoedvragen, hulpvragen worden. Wat ons betreft hebben alle ouders recht op deze laagdrempelige vorm van steun. We werken daarom ook landelijk en regionaal samen in de coalities Kansrijke Start en het Collectief Informele Steun.

Het vrijwilligerswerk is professioneel georganiseerd. Elke locatie wordt geleid door een betaalde coördinator die zorgt voor opleiding en begeleiding van de vrijwilligers. De coördinatoren informeren de verwijzers over de start en afronding. Informatie over het gezin en de ondersteuning wordt alleen verstrekt als ouders dit zelf willen.

afbeelding

Verwijzers over Home-Start

“Home-Start is laagdrempelig en er zijn geen wachtlijsten. Meestal kan de ondersteuning binnen twee weken van start gaan. Erg prettig als het een ouder boven het hoofd groeit en die baat heeft bij iemand bij wie ze haar verhaal kan doen. Ook het werken met opgeleide vrijwilligers, en dat het voor gezinnen gratis is, vind ik heel positief.”

Blogs over de informele preventieve opvoedsteun door Home-Start

Stappenplan verwijzers

  1. Denk je als verwijzer dat Home-Start iets kan betekenen voor een gezin? Check dan op de kaart
    of het programma in de gemeente van het gezin wordt aangeboden. Is dit
    het geval, dan vind je op de lokale webpagina de naam en het
    telefoonnummer van de Home-Start coördinator.
  2. Home-Start stimuleert ouders om zichzelf aan te melden. Geef daarom het gezin de Home-Start folder voor ouders in het Nederlands, Engels, Pools, Turks, Arabisch, of Tigrinya en het telefoonnummer van de Home-Start locatie. Vraag het gezin of het zelf contact wil opnemen met de coördinator.
  3. Als de ouders aangeven dat ze niet zelf kunnen of willen bellen, vraag dan of de Home-Start coördinator hen mag bellen. Geef in dat geval de naam en het telefoonnummer van het gezin door aan de coördinator.
  4. Bij aanvang én bij afsluiting van de Home-Start ondersteuning krijg je bericht.

Er is ook een folder met het stappenplan voor verwijzers.

De ondersteuning varieert van enkele maanden tot anderhalf jaar. Voor gezinnen is dit gratis. Gemiddeld is een vrijwilliger 105 uur per jaar bij het gezin.

De meeste gezinnen komen bij Home-Start via wijkverpleegkundigen, huisartsen, algemeen maatschappelijk werkers, begeleiders van de voorschool of de brede school, werkers in kinderdagverblijven of peuterspeelzalen, medewerkers van Bureau Jeugdzorg, een Centrum voor Jeugd en Gezin en andere zorgprofessionals.

Zo werkt Home-Start in de praktijk

Het gezin
Lars is veertien en is flink aan het puberen. Hij is veel buiten op straat met vrienden. Zijn moeder Betty maakt zich veel zorgen. “Ik weet niet wat hij doet op straat en met wie hij omgaat. Hij wil er ook niet over praten”, vertelt ze aan Home-Start vrijwilliger Anneke. Betty’s dochter Iris van acht jaar heeft het lastig op school. Ze is blijven zitten en vindt moeilijk aansluiting binnen de nieuwe groep. Door de zorgen om de oudste en de jongste, is Betty bang dat haar middelste kind te weinig aandacht krijgt. “Ik heb het gevoel dat ik Merel te weinig aandacht geef en voel me schuldig hierover, weet jij hoe anderen dat doen?”, vraagt ze Anneke.

De vrijwilliger
Anneke komt wekelijks bij het gezin en ze luistert vooral veel naar Betty. Die vindt het heel fijn dat ze haar verhaal kwijt kan en dat de Anneke haar laat zien dat ze het heel goed doet als moeder. Ook de eigen ervaringen die Anneke inbrengt, helpen haar als moeder om het pubergedrag van haar zoon Lars beter te begrijpen. “Ik begrijp dat je het soms lastig vindt dat je zoon al meer zijn eigen gang gaat”, koppelt Anneke terug, “ik herken het ook van mijn eigen kinderen toen zij zo oud waren. Het heeft mij geholpen dat ik van andere ouders hoorde dat het bij de leeftijd past.” Door de gesprekken die Betty voert met vrijwilligster Anneke, nemen haar zorgen wat af. Ze heeft ook weer tijd en ruimte om af en toe iets leuks te doen met haar middelste kind Merel die nu twaalf jaar is.

Via de link lees je meer ervaringsverhalen van ouders en vrijwilligers.

Meer weten?

Over de Organisatie
Over het programma Home-Start