Model en onderzoek

Volgens Home-Start is de opvoeding van kinderen een zelfregulerend proces. Ouders zijn in staat om hun opvoeding af te stemmen op de behoeften van hun kinderen. Andersom passen de kinderen zich aan de opvoedstijl van hun ouders aan. Het zelfregulerende proces kan echter ook ernstig of langdurig ontregeld worden.

Veel moeders en vaders ervaren stress in hun leven en (onder andere) hun sociale netwerk helpt hen deze stress op te vangen. De Home-Start vrijwilliger is een tijdelijke uitbreiding van het sociale netwerk. Meer sociale steun helpt ouders om hun stressniveau te verlagen.

Het gevoel van zelfvertrouwen en welbevinden bij ouders stijgt door positieve bekrachtiging in hun omgeving, en daarmee stijgt ook hun gevoel van opvoedcompetentie. Dit heeft als resultaat dat het opvoedgedrag van ouders positiever en effectiever wordt. Als gevolg hiervan verbetert het gedrag van kinderen. Het effectonderzoek naar Home-Start bewijst de geldigheid van dit interventiemodel voor gezinnen met kinderen van 0 tot en met 6 jaar. In de praktijk blijkt dat Home-Start ook als positief en werkzaam ervaren wordt door gezinnen met oudere kinderen.

Diverse onderzoeken naar Home-Start laten significante veranderingen zien:

  • Het ouderlijk welzijn van de deelnemers stijgt.
  • Deelnemende ouders laten meer positief opvoedgedrag zien.
  • Deelnemers worden responsiever en sensitiever.
  • Het gedrag van deelnemende kinderen verandert positief wat betreft opstandig-, affectief- en angstig gedrag.
  • Ouders met de zwaarste problematiek boeken de meeste vooruitgang.
  • Voor ouders met lichtere problematiek kan Home-Start tot herstel leiden.
  • De verbeteringen in welzijn, opvoeden en kind gedrag zijn blijvend op lange termijn.

Onderzoekspublicaties & artikelen

Aar, van, J.V., Asscher, J.J., Zijlstra, B.J.H., Deković, M., Hoffenaar, P.J. (2015). Changes in parenting and child behavior after the Home-Start family support program: A 10 year follow-up. Elsevier, Children and Youth Services Review 53 (2015) 166–175.
PDF van artikel (Engels)
Samenvatting van artikel (Nederlands)

Hermanns, J.M.A., Asscher, J.J., Zijlstra, B.J.H., Hoffenaar, P.J. & Deković, M. (2013).
Long-term changes in parenting and child behavior after the Home-Start family support program. Children and Youth Services Review, 35, 678-684.
PDF van artikel (Engels)
Samenvatting van artikel (Nederlands)

Deković, M., Asscher, J.J., Hermanns, J., Reitz, E., & Prinzie, P. & Akker, van den, A.L. (2010). Tracing Changes in Families Who Participated in the Home-Start Parenting Program: Parental Sense of Competence as Mechanism of Change.
PDF van artikel

Asscher, J.J., Deković, M., Prinzie, P., Hermanns, J. & van den Akker, A.L. (2009). De betekenis van veranderingen in gezinnen die hebben deelgenomen aan het Home-Start programma en voorspellers van deze veranderingen. Pedagogiek, 29, 247-267
PDF van artikel

Home-Start (2009). 15 jaar klimmen op de effectladder. Home-Start is meerdere malen wetenschappelijk onderzocht. Deze brochure laat grafisch zien dat de onderzoeksmethoden wijzigen op het moment dat het Home-Start programma zich verder ontwikkelt en er nieuwe vragen worden gesteld.
PDF van brochure

Asscher, J.J., Deković, M., Prinzie, P., Hermanns, J.
(2008). Assessing Change in Families Following the Home-Start Parenting Program: Clinical Significance and Predictors of Change. Family Relations, 57, 351-364
PDF van artikel


Asscher, J.J., Hermanns, J.M.A. & Deković, M.
(2008). Effectiveness of the Home-Start Parenting Support Program; Behavioral outcomes for Parents and Children. Infant Mental Health Journal, 29(2), 95-113
PDF van artikel

Asscher, J.J. (2005). Parenting Support in Community Settings. Parental Needs and Effectiveness of the Home-Start Program. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
Samenvatting van artikel (Nederlands)

Hermanns, J., Van de Venne, L. & Leseman, P. (1997). Home-Start geëvalueerd. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut

Home-Start is opgenomen in de nationale onafhankelijke databank Effectieve Jeugdinterventies die is te vinden op de website van het NJi.
Home-Start is internationaal erkend als best practice door EPIC (het European Platform for Investing in Children), een initiatief van de Europese Unie.