Gezinnen

Opgroeiende kinderen? Druk gezin? Kinderen opvoeden kan veel plezier en voldoening geven. Een gezin draaiende houden, gaat alleen niet altijd even makkelijk. Er kan ruzie zijn met je kinderen, spanning met je partner, ziekte, weinig contact met familie en vrienden. Of de administratie loopt achter, een van de kinderen maakt geen huiswerk, of… Het kan van alles zijn. Meestal los je de problemen zelf op. Is het nu wat te veel? Je staat er niet alleen voor. Als je thuis ondersteuning kunt gebruiken, neem dan contact op met Home-Start.

Home-Start is thuis in gezinnen. Een getrainde vrijwilliger die ervaring heeft met opvoeden, biedt je een steuntje in de rug. Een luisterend oor. Vertrouwen. Tips over praktische zaken voor je gezin. Zoals iets gezelligs doen met de kinderen, advies over de administratie of samen leuke kinderboeken in de bibliotheek uitzoeken. Ook kan de vrijwilliger je helpen contact te leggen met andere ouders, om met hen ervaringen uit te wisselen of misschien nieuwe vriendschappen op te bouwen.

Jij vertelt met welke vragen je zit en waarover je tips wilt hebben. Jullie trekken samen op, praten over de alledaagse opvoedproblemen en zoeken er oplossingen voor.

Home-Start is er voor gezinnen met kinderen tot 7 jaar. Home-Start+ werkt met gezinnen met kinderen van 7 t/m 14 jaar. Klik hier voor een locatie bij jou in de buurt.

Dit kun je verwachten:

  • een vrijwilliger die één dagdeel per week bij je thuis komt
  • persoonlijke aandacht en een steuntje in de rug
  • ondersteuning bij de opvoeding van je kinderen
  • de kans om contact te leggen met andere ouders
  • hulp bij praktische zaken
  • vriendschappelijk contact en vertrouwen
  • de ondersteuning is voor gezinnen gratis

Meer weten?

Flyer voor ouders Home-Start
Flyer English Home-Start
Flyer Türk Home-Start
العربية Home-Start
Flyer voor ouders Home-Start+
Over de Organisatie
Over het programma Home-Start

Ouders over Home-Start

“Het vertrouwen in de vrijwilligster was er meteen. Ik heb heel veel van me kunnen afpraten. Ze heeft me ook geholpen met praktische dingen. Zo is ze mee geweest naar de nieuwe gemeente waar ik woon. We hebben samen het vervoer van mijn kinderen naar school geregeld en hebben een voedselpakket aangevraagd bij de voedselbank.

“Voor mijn zoon van 13 hebben we met elkaar een planning gemaakt om zijn huiswerk te verdelen. Dat helpt. Hij maakt het nu steeds vaker uit zichzelf.”

“De vrijwilligster liet me zien dat ik het niet verkeerd deed als ik af en toe ‘nee’ zei. Ze vertelde me steeds wat ik bij het opvoeden allemaal wél goed deed. Langzamerhand kreeg ik zelfvertrouwen.”

“Ik zag er altijd tegenop om in m’n eentje met mijn ondernemende kinderen van vijf en acht jaar, te gaan zwemmen. Maar met de vrijwilligster erbij is het juist leuk. Ieder een kind om op te letten en meer dan genoeg gelegenheid om te genieten.”

Aanmelden? Klik hier voor een locatie bij jou in de buurt.