Nieuws

Korte versie nieuwe Home-Start film speciaal voor sociale media

Als je te maken hebt met opvoedvragen… en het leven van alledag is je te veel… dan biedt de vrijwilliger van Home-Start je een steuntje in de rug, een luisterend oor en praktische hulp. Je krijgt je gezin weer op de rit. Het contact met de vrijwilliger, die zelf ook opvoedervaring heeft, is gelijkwaardig. Je mag vertrouwen op het programma Home-Start dat werkt met vrijwilligers die worden getraind en begeleid door professionele coördinatoren. Opvoeden? Je staat er niet alleen voor.

Deze korte film van twee minuten is speciaal gemaakt om te delen op je tijdlijn van Facebook of een van de andere sociale media.

Persbericht start jubileumjaar 3 oktober 2018

Informele opvoedondersteuning Home-Start 25 jaar in Nederland

In Maastricht is op 3 oktober het jubileumjaar van Home-Start Nederland geopend met een feestje en een lezing. Kinderen van Kindcentrum Manjefiek hebben de aftrap gegeven van de feestslingeractie die doorloopt tot in de Week van de Opvoeding 2019. Op Home-Start locaties in het hele land worden gedurende een jaar vlaggetjes versierd die met elkaar worden verbonden tot één mega lange feestslinger. De verbinding tussen kinderen, ouders en organisaties die nodig is bij opvoedondersteuning wordt ermee gesymboliseerd.

Relaties uit de jeugdzorg en opvoedingsondersteuning namen deel aan de hierop aansluitende kennismiddag. De wethouder WMO en Welzijn Mara de Graaf-van Haasen zei in haar speech: “Voor opvoeding bestaat geen opleiding en het is ook geen eenvoudige taak. Ik ben echt onder de indruk van de cijfers die Home-Start laat zien.” Home-Start heeft in 25 jaar tijd 40.000 gezinnen met 85.000 kinderen ondersteund.

Hoogleraar pedagogiek Prof.dr. Micha de Winter (Universiteit Utrecht) verzorgde de lezing “Opvoeden in een ingewikkelde wereld; over het belang van samenspel, hoop en optimisme voor het grootbrengen van kinderen”. Volgens De Winter zijn eenzaamheid, sociaal isolement en overbelasting terecht gekozen thema’s. Hij vertelde onder meer: “Ouders hebben de primaire taak, maar als kinderen opgroeien in een sterk sociaal netwerk van buren, familie, vrijwilligers, komen problemen in opvoedingsvraagstukken veel minder vaak voor. Problemen komen meer voor als mensen met de rug naar elkaar toe staan. Opvoeden heeft een maatschappelijke functie. Opvoeding lijkt een privé-project terwijl in opvoeding en ontwikkeling juist de kwaliteit van relaties tussen de diverse opvoeders een essentiële rol speelt. In de prestatiemaatschappij hebben kinderen gemeenschappen nodig, ofwel pedagogische coalities. Coalities ondersteunen het ouderschap en zijn een remedie tegen isolement, eenzaamheid, overbelasting. Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, school, vrijwilligers en de buurt zijn daarin van belang. Het versterken van sociale netwerken van gezinnen werkt preventief en Home-Start is zo’n programma dat hierin een rol kan vervullen.”

De middag werd afgesloten met woorden van dank en met de première van de nieuwe Home-Start film.

Nieuwe Home-Start film

Home-Start heeft een nieuwe film gemaakt met als titel “Opvoeden, je staat er niet alleen voor!”

In de film vertellen ouders waar ze tegenaan liepen bij de opvoeding van hun opgroeiende kinderen. De vrijwilligers hebben het over de ondersteuning die ze, laagdrempelig, naast de ouders, uit eigen ervaring kunnen bieden. En we zien de waardering die er over en weer is.

De film is gemaakt ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van Home-Start in Nederland.

Waar gestart is met drie proefprojecten in Limburg, bieden nu meer dan honderdvijftig gemeenten het programma Home-Start aan; vervolgens zoomen we uit om te laten zien dat Home-Start wereldwijd wordt aangeboden in meer dan twintig landen.

De film is er in twee varianten:

Een korte montage van twee minuten om te delen via sociale media.

De gehele versie van vijf minuten met extra informatie over de Home-Start organisatie zelf. Deze film staat op de homepage van onze website.

Opvoeden, je staat er niet alleen voor! Want Home-Start is thuis in gezinnen.

Home-Start 25 jaar in Nederland

Home-Start bestaat 25 jaar in Nederland. In ons jubileumjaar vragen we aandacht voor de gezinnen die wij ondersteunen. Gezinnen die door onze coördinatoren en vrijwilligers worden ondersteund bij de lichte, alledaagse vragen over de opvoeding van hun kinderen.

Een jaar lang, van de Week van de Opvoeding in oktober 2018 tot en met de Week van de Opvoeding 2019, stellen we thema’s aan de orde die we veel tegenkomen in gezinnen: eenzaamheid, sociaal isolement en overbelasting. Tijdens ons jubileum willen we de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen jaren delen. We dragen dit actief uit op symposia en in workshops en publiceren resultaten op onze website.

We zetten het jubileumjaar ook in op verbinden. Zo willen we het jubileum samen vieren. Ook met de ouders en hun kinderen. Door het hele land houden we op Home-Start locaties een Home-Start feestslingeractie.

Samen met Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes organiseren wij het maken van een feestslinger met minstens 25.000 versierde vlaggetjes. Met deze actie vieren we feest én vragen we tevens aandacht voor programma’s als de onze, zodat de gezinnen die ondersteuning nodig hebben die ook daadwerkelijk kunnen vinden en krijgen.
De Home-Start feestslingeractie wordt mede mogelijk gemaakt door Nationaal Fonds Kinderhulp.

De aftrap van het jubileumjaar is op 3 oktober in Maastricht waar in 1993 het eerste Home-Start project van start ging. We hebben die dag een inhoudelijk programma voor genodigden en feest voor de kinderen uit Maastricht en omstreken. Hebt u geen uitnodiging ontvangen en zou u graag willen komen? Stuurt u ons een mail: info@home-start.nl.


Persbericht 24-09-2018
Op 24 september 2018 is het persbericht verzonden Home-Start 25 jaar in Nederland: 40.000 ouders krijgen ondersteuning bij de opvoeding. Vraag naar ondersteuning bij opvoeding verdubbeld in tien jaar.
Klik hier om het persbericht te downloaden.

Fijn dat we afgelopen jaar weer veel hebben kunnen betekenen voor gezinnen!

Home-Start/Home-Start+ kan voor ouders een welkome aanvulling zijn bij de opvoeding van hun kinderen. In 2017 kregen in totaal 3.905 gezinnen met 8.339 kinderen een steuntje in de rug van 3.233 vrijwilligers. Het programma dat in 155 gemeenten is aangeboden, is preventief van opzet en bedoeld om te voorkomen dat alledaagse opvoedvragen uitgroeien tot ernstige problemen. Zoals een moeder zegt: “Ik voel me nu sterker ondanks dat het nog steeds pittig is.”

Voor meer informatie: Jaarverslag 2017 Home-Start/Home-Start+

Media Ukkie Dagen 2018 (6 april t/m 13 april)

Veel ouders hebben vragen over het mediagebruik van hun jonge kinderen. Bijna de helft van de ouders (46%) heeft behoefte aan handvatten voor het opvoeden van peuters en kleuters met media. In het DigiABCD staan een aantal tips beschreven: https://www.mediaukkies.nl/dig...

Landelijke Dag coördinatoren over Diversiteit 06-02-2018

Op 6 februari hebben 110 Home-Start/Home-Start+ coördinatoren en ondersteuners deelgenomen aan de Landelijke Dag voor deskundigheidsbevordering. Het werd een dag vol inspiratie, informatie en oefeningen om te leren over het thema Diversiteit. Belangrijke focus deze dag om het scala aan gezinnen van Home-Start/Home-Start+ goed te blijven ondersteunen en vrijwilligers te boeien en binden.

Home-Start sluit aan bij een diverse doelgroep gezinnen

De dag in beeld

Diversiteit en verandering
Keynote sprekers Nel Jessurun en Fariba Rhmaty namen de deelnemers mee naar de impact van verandering in je leven. Wat gebeurt er als je verhuist? Wie heeft je geholpen? Een van de uitkomsten bleek: ‘We hebben allemaal een migrant in onszelf’.

Nel Jessurun (geboren in Paramaribo, Suriname) is groepspsychotherapeut en gezinstherapeut; ze werkt met mensen uit kansarme en migrantgroeperingen. Fariba Rhmaty (geboren in Myaneh, Iran) werkt als transcultureel psychotherapeut, relatie – gezinstherapeut en is gespecialiseerd in de behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen.

Vanuit hun professionele kennis en persoonlijke ervaring deelden zij hun inzichten over de relaties van mensen met jezelf, de ander, tijd en (boven)natuur, systemisch denken, therapie in de context van familierelaties, ik-wij verschillen. En ze gaven tips om te leren over andere culturen door nieuwsgierig te zijn, niet bang te zijn voor niet-weten, een boek te laten liggen, maar juist te leren door evenementen te bezoeken zoals een iftar-maaltijd.

Nel Jessurun en Fariba Rhmaty benadrukken dat de Nederlandse samenleving snel verandert, zowel de culturele samenstelling als diversiteit. De uitvoering van de ondersteuning van gezinnen moet daarin mee-ontwikkelen, stellen zij.

Snelkookpan
Als in een snelkookpan leverden de deelnemers input voor een analyse van de doelgroep van Home-Start(+). Moeten we die herdefiniëren, nu we verzwaring van problematiek zien in de praktijk? Dat leverde discussies en volle vellen op waarmee het landelijk steunpunt aan de slag gaat.

Home-Start Worldwide
Elize Maris plaatste Home-Start Nederland in de context van Home-Start Worldwide. In november 2017 bezocht zij de internationale conferentie. In elk land is de uitvoering van Home-Start verschillend en wordt het programma ingepast in de structuur van zorg voor gezinnen. Gemeenschappelijk is dat vrijwilligers de gezinnen ondersteunen waarbij de vrijwilligers ondersteund worden door betaalde coördinatoren. Elize benadrukte het belang van cijfers ‘daarmee laten we ons zien, worden we gezien. Lever ze aan als erom wordt gevraagd!’

Workshops
De dag van deskundigheidsbevordering krijgt een vervolg in zes groepen van workshops. Ze gaan over het cultuur-sensitief werkmodel Beschermjassen; vluchtelingengezinnen, opvoeden in een nieuw land; vrijwilligers met diverse achtergronden; het perspectief van migrantenouders; samenwerken aan een veilig thuis; stress(reductie).Investeren in kinderen - thema Wereldconferentie Home-Start - Persbericht 12-12-2017

Vertegenwoordigers uit 20 landen van Home-Start hebben deelgenomen aan de Wereldconferentie in Tokio van 7-10 november.

Home-Start Worldwide organiseert de Global Conference elke drie jaar. Het is de belangrijkste gebeurtenis voor het Home-Start-netwerk. Home-Start mensen vanuit de hele wereld ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

Dit keer was het thema "Investeren in kinderen", omdat ouders belangrijk zijn in met name de eerste levensjaren van een kind. Met de focus hoe we ouders kunnen ondersteunen om hun kinderen een betere toekomst te bieden. De vijf belangrijkste kwesties die zijn behandeld:

  • Ondersteuning van de vroege kinderjaren
  • Pleiten voor gezinsondersteuning en onze zichtbaarheid vergroten
  • Werken in partnerschappen om Home-Start te promoten
  • Competenties van vrijwilligers, training en trainingsmateriaal
  • Fondsen werven

Het programma bestond onder meer uit een keynote lezing, prijsuitreiking van een fotowedstrijd over Home-Start gezinnen en kinderen, groepsdiscussies en workshops. Door Home-Start UK zijn statistieken gepresenteerd over de impact van het Home-Start programma op gezinnen en vrijwilligers. De conferentie wordt in december geëvalueerd, waarna resultaten bekend worden gemaakt.

Voor een beschrijving van het programma verwijzen wij naar de website.

Foto: Groepsfoto van de deelnemers aan de Wereldconferentie van Home-Start 2017.

Home-Start Nederland investeert in kinderen - Persbericht 05-11-2017

Twee coördinatoren van Home-Start gaan naar de internationale conferentie in Japan 7-10 november. Thema: Investeren in kinderen.

Home-Start is een effectief bewezen programma dat lichte opvoedondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen biedt door inzet van vrijwilligers met opvoedervaring.

De internationale conferentie wordt bezocht door Home-Start-leiders van 20 landen in Europa, Afrika, Australië, Azië en Amerika. De conferentie zal de belangrijke rol van ouders, met name in de vroege kindertijd, onderstrepen, en zal stilstaan bij het verbeteren van de ouderlijke vaardigheden, het ondersteunen van ouders wanneer ze in moeilijkheden zijn en ouders in hun ouderrol kunnen zetten.

Home-Start is opgericht in het Verenigd Koninkrijk in 1974. Het bedient nu duizenden families wereldwijd, in 22 verschillende landen in vijf continenten, via een netwerk van lokale NGO's. In 2016 zijn in Nederland 3433 gezinnen met Home-Start ondersteund. 130 gemeenten in Nederland bieden het programma aan.

Opvoeden in een nieuw land: handreiking voor informele opvoedondersteuning vluchtelingen

Veel vluchtelingengezinnen hebben baat bij informele opvoedondersteuning. Om de interventies op dit gebied beter te laten aansluiten op de vragen van nieuwkomers hebben Pharos, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en JSO een handreiking ontwikkeld.

Vluchtelingenouders hebben vaak vragen en dilemma’s rond de opvoeding van hun kinderen in Nederland. Ze willen bijvoorbeeld eigen waarden aan hun kinderen overbrengen, maar zien ook dat in Nederland soms andere waarden gelden. Hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen volwaardig mee kunnen doen in Nederland?

Informele opvoedondersteuning
Informele opvoedondersteuning door vrijwilligers verlaagt de drempel voor deze ouders om hun vragen en zorgen te delen. Het is dan ook belangrijk dat het aanbod voldoende aansluit op de specifieke situatie van de ouders. Daarom hebben Pharos, het NJi en JSO de handreiking “Informele opvoedondersteuning vluchtelingengezinnen” ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van interventies als Moeders Informeren Moeders, Home Start, Spel aan Huis en Steunouder.

Versterken vrijwilligers
Vrijwilligers die met vluchtelingengezinnen werken, krijgen te maken met taal- en cultuurverschillen en soms ook met trauma’s. Bovendien ervaren veel nieuwkomers stress en onzekerheden door de veranderingen in hun leven. Klaas Kooijman van het NJi; “De handreiking is samen met de coördinatoren ontwikkeld en biedt een steun in de rug omdat het de kennis over de specifieke kenmerken en behoeften van vluchtelingengezinnen vergroot.”

De handreiking, in combinatie met een draaiboek en presentatie voor een themabijeenkomst, zijn bedoeld voor coördinatoren om ‘hun’ vrijwilligers te scholen. Hierdoor komen vrijwilligers goed beslagen ten ijs en kunnen ze veel beter aansluiten op de situatie van vluchtelingen.

Opvoeding onderdeel van integratie
Een goede start is ook het begin van integratie in de samenleving. “Het is belangrijk dat de verschillende organisaties die binnen een gemeente betrokken zijn bij integratie ook oog hebben voor het opvoedingsaspect”, zegt Bram Tuk van Pharos: “De handreiking legt daarom een sterke nadruk op hoe je als interventie kunt samenwerken met bijvoorbeeld JGZ en vluchtelingeorganisaties”. Lia Kleijweg van JSO is het daar mee eens: “De inzet van vrijwilligers die geschoold zijn in opvoedondersteuning kan veel bijdragen aan het voorkomen van problemen in vluchtelingengezinnen. Als gemeenten hierin investeren, dragen ze niet alleen bij aan een gezonde opvoeding van kinderen, maar ook aan een positieve start in de samenleving.”

Meer weten?
Wil je meer weten informatie over de handreiking? Neem dan contact op met Lia Kleijweg, adviseur JSO: l.kleijweg@jso.nl, 06 527 526 03.

Handreiking downloaden: https://www.nji.nl/nl/Producte...