Nieuws

Fijn dat we ook in 2017 weer veel hebben kunnen betekenen voor gezinnen!

Home-Start/Home-Start+ kan voor ouders een welkome aanvulling zijn bij de opvoeding van hun kinderen. In 2017 kregen in totaal 3.905 gezinnen met 8.339 kinderen een steuntje in de rug van 3.233 vrijwilligers. Het programma dat in 155 gemeenten is aangeboden, is preventief van opzet en bedoeld om te voorkomen dat alledaagse opvoedvragen uitgroeien tot ernstige problemen. Zoals een moeder zegt: “Ik voel me nu sterker ondanks dat het nog steeds pittig is.”


Voor meer informatie: Jaarverslag 2017 Home-Start/Home-Start+

Media Ukkie Dagen 2018 (6 april t/m 13 april)

Veel ouders hebben vragen over het mediagebruik van hun jonge kinderen. Bijna de helft van de ouders (46%) heeft behoefte aan handvatten voor het opvoeden van peuters en kleuters met media. In het DigiABCD staan een aantal tips beschreven: https://www.mediaukkies.nl/dig...

Landelijke Dag coördinatoren over Diversiteit 06-02-2018

Op 6 februari hebben 110 Home-Start/Home-Start+ coördinatoren en ondersteuners deelgenomen aan de Landelijke Dag voor deskundigheidsbevordering. Het werd een dag vol inspiratie, informatie en oefeningen om te leren over het thema Diversiteit. Belangrijke focus deze dag om het scala aan gezinnen van Home-Start/Home-Start+ goed te blijven ondersteunen en vrijwilligers te boeien en binden.

Home-Start sluit aan bij een diverse doelgroep gezinnen

De dag in beeld

Diversiteit en verandering
Keynote sprekers Nel Jessurun en Fariba Rhmaty namen de deelnemers mee naar de impact van verandering in je leven. Wat gebeurt er als je verhuist? Wie heeft je geholpen? Een van de uitkomsten bleek: ‘We hebben allemaal een migrant in onszelf’.

Nel Jessurun (geboren in Paramaribo, Suriname) is groepspsychotherapeut en gezinstherapeut; ze werkt met mensen uit kansarme en migrantgroeperingen. Fariba Rhmaty (geboren in Myaneh, Iran) werkt als transcultureel psychotherapeut, relatie – gezinstherapeut en is gespecialiseerd in de behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen.

Vanuit hun professionele kennis en persoonlijke ervaring deelden zij hun inzichten over de relaties van mensen met jezelf, de ander, tijd en (boven)natuur, systemisch denken, therapie in de context van familierelaties, ik-wij verschillen. En ze gaven tips om te leren over andere culturen door nieuwsgierig te zijn, niet bang te zijn voor niet-weten, een boek te laten liggen, maar juist te leren door evenementen te bezoeken zoals een iftar-maaltijd.

Nel Jessurun en Fariba Rhmaty benadrukken dat de Nederlandse samenleving snel verandert, zowel de culturele samenstelling als diversiteit. De uitvoering van de ondersteuning van gezinnen moet daarin mee-ontwikkelen, stellen zij.

Snelkookpan
Als in een snelkookpan leverden de deelnemers input voor een analyse van de doelgroep van Home-Start(+). Moeten we die herdefiniëren, nu we verzwaring van problematiek zien in de praktijk? Dat leverde discussies en volle vellen op waarmee het landelijk steunpunt aan de slag gaat.

Home-Start Worldwide
Elize Maris plaatste Home-Start Nederland in de context van Home-Start Worldwide. In november 2017 bezocht zij de internationale conferentie. In elk land is de uitvoering van Home-Start verschillend en wordt het programma ingepast in de structuur van zorg voor gezinnen. Gemeenschappelijk is dat vrijwilligers de gezinnen ondersteunen waarbij de vrijwilligers ondersteund worden door betaalde coördinatoren. Elize benadrukte het belang van cijfers ‘daarmee laten we ons zien, worden we gezien. Lever ze aan als erom wordt gevraagd!’

Workshops
De dag van deskundigheidsbevordering krijgt een vervolg in zes groepen van workshops. Ze gaan over het cultuur-sensitief werkmodel Beschermjassen; vluchtelingengezinnen, opvoeden in een nieuw land; vrijwilligers met diverse achtergronden; het perspectief van migrantenouders; samenwerken aan een veilig thuis; stress(reductie).Investeren in kinderen - thema Wereldconferentie Home-Start - Persbericht 12-12-2017

Vertegenwoordigers uit 20 landen van Home-Start hebben deelgenomen aan de Wereldconferentie in Tokio van 7-10 november.

Home-Start Worldwide organiseert de Global Conference elke drie jaar. Het is de belangrijkste gebeurtenis voor het Home-Start-netwerk. Home-Start mensen vanuit de hele wereld ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

Dit keer was het thema "Investeren in kinderen", omdat ouders belangrijk zijn in met name de eerste levensjaren van een kind. Met de focus hoe we ouders kunnen ondersteunen om hun kinderen een betere toekomst te bieden. De vijf belangrijkste kwesties die zijn behandeld:

  • Ondersteuning van de vroege kinderjaren
  • Pleiten voor gezinsondersteuning en onze zichtbaarheid vergroten
  • Werken in partnerschappen om Home-Start te promoten
  • Competenties van vrijwilligers, training en trainingsmateriaal
  • Fondsen werven

Het programma bestond onder meer uit een keynote lezing, prijsuitreiking van een fotowedstrijd over Home-Start gezinnen en kinderen, groepsdiscussies en workshops. Door Home-Start UK zijn statistieken gepresenteerd over de impact van het Home-Start programma op gezinnen en vrijwilligers. De conferentie wordt in december geëvalueerd, waarna resultaten bekend worden gemaakt.

Voor een beschrijving van het programma verwijzen wij naar de website.

Foto: Groepsfoto van de deelnemers aan de Wereldconferentie van Home-Start 2017.

Home-Start Nederland investeert in kinderen - Persbericht 05-11-2017

Twee coördinatoren van Home-Start gaan naar de internationale conferentie in Japan 7-10 november. Thema: Investeren in kinderen.

Home-Start is een effectief bewezen programma dat lichte opvoedondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen biedt door inzet van vrijwilligers met opvoedervaring.

De internationale conferentie wordt bezocht door Home-Start-leiders van 20 landen in Europa, Afrika, Australië, Azië en Amerika. De conferentie zal de belangrijke rol van ouders, met name in de vroege kindertijd, onderstrepen, en zal stilstaan bij het verbeteren van de ouderlijke vaardigheden, het ondersteunen van ouders wanneer ze in moeilijkheden zijn en ouders in hun ouderrol kunnen zetten.

Home-Start is opgericht in het Verenigd Koninkrijk in 1974. Het bedient nu duizenden families wereldwijd, in 22 verschillende landen in vijf continenten, via een netwerk van lokale NGO's. In 2016 zijn in Nederland 3433 gezinnen met Home-Start ondersteund. 130 gemeenten in Nederland bieden het programma aan.

Opvoeden in een nieuw land: handreiking voor informele opvoedondersteuning vluchtelingen

Veel vluchtelingengezinnen hebben baat bij informele opvoedondersteuning. Om de interventies op dit gebied beter te laten aansluiten op de vragen van nieuwkomers hebben Pharos, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en JSO een handreiking ontwikkeld.

Vluchtelingenouders hebben vaak vragen en dilemma’s rond de opvoeding van hun kinderen in Nederland. Ze willen bijvoorbeeld eigen waarden aan hun kinderen overbrengen, maar zien ook dat in Nederland soms andere waarden gelden. Hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen volwaardig mee kunnen doen in Nederland?

Informele opvoedondersteuning Informele opvoedondersteuning door vrijwilligers verlaagt de drempel voor deze ouders om hun vragen en zorgen te delen. Het is dan ook belangrijk dat het aanbod voldoende aansluit op de specifieke situatie van de ouders. Daarom hebben Pharos, het NJi en JSO de handreiking “Informele opvoedondersteuning vluchtelingengezinnen” ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van interventies als Moeders Informeren Moeders, Home Start, Spel aan Huis en Steunouder.

Versterken vrijwilligers Vrijwilligers die met vluchtelingengezinnen werken, krijgen te maken met taal- en cultuurverschillen en soms ook met trauma’s. Bovendien ervaren veel nieuwkomers stress en onzekerheden door de veranderingen in hun leven. Klaas Kooijman van het NJi; “De handreiking is samen met de coördinatoren ontwikkeld en biedt een steun in de rug omdat het de kennis over de specifieke kenmerken en behoeften van vluchtelingengezinnen vergroot.”

De handreiking, in combinatie met een draaiboek en presentatie voor een themabijeenkomst, zijn bedoeld voor coördinatoren om ‘hun’ vrijwilligers te scholen. Hierdoor komen vrijwilligers goed beslagen ten ijs en kunnen ze veel beter aansluiten op de situatie van vluchtelingen.

Opvoeding onderdeel van integratie Een goede start is ook het begin van integratie in de samenleving. “Het is belangrijk dat de verschillende organisaties die binnen een gemeente betrokken zijn bij integratie ook oog hebben voor het opvoedingsaspect”, zegt Bram Tuk van Pharos: “De handreiking legt daarom een sterke nadruk op hoe je als interventie kunt samenwerken met bijvoorbeeld JGZ en vluchtelingeorganisaties”. Lia Kleijweg van JSO is het daar mee eens: “De inzet van vrijwilligers die geschoold zijn in opvoedondersteuning kan veel bijdragen aan het voorkomen van problemen in vluchtelingengezinnen. Als gemeenten hierin investeren, dragen ze niet alleen bij aan een gezonde opvoeding van kinderen, maar ook aan een positieve start in de samenleving.”

Meer weten?

Wil je meer weten informatie over de handreiking? Neem dan contact op met Lia Kleijweg, adviseur JSO: l.kleijweg@jso.nl, 06 527 526 03.

Handreiking downloaden: https://www.nji.nl/nl/Producte...