''

Locaties

155 gemeenten bieden Home-Start aan

In 155 gemeenten wordt Home-Start aangeboden aan gezinnen met kinderen tot en met 6 jaar. In 76 gemeenten is het Home-Start programma er ook voor gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar. Per jaar worden in totaal nu ruim 3.900 gezinnen ondersteund.

Voor gezinnen

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de coördinator in jouw gemeente.

Vrijwilligers

Wil je als vrijwilliger iets betekenen voor Home-Start gezinnen? Op de kaart vind je de dichtstbijzijnde Home-Start locatie. Aanmelden kan bij de coördinator of via het aanmeldformulier.

Verwijzers

Wilt u als professional meer weten over Home-Start vanwege een verwijzing? Neemt u dan rechtstreeks contact op met de Home-Start coördinator van de gemeente waarin het gezin woont.