Kwaliteit

Voor ouders

Kwaliteit

Voor Home-Start is het belangrijk om te weten waarmee je wel en niet tevreden bent. Dat wat je goed vindt, willen we graag zo houden. Waar je een opmerking over hebt, wil Home-Start verbeteren. In de tussentijdse huisbezoeken door de coördinator en in het eindgesprek horen we daarom graag je mening, die is van belang voor de kwaliteit van Home-Start.

Privacy

Alle gegevens die over jou en jouw gezin worden genoteerd, worden vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonlijke gegevens zoals je naam, adres en gezinssituatie worden genoteerd op een formulier. Ook andere informatie die nodig is voor een goede koppeling met de vrijwilliger wordt vastgelegd op een formulier. Aan jou wordt gevraagd dit formulier te ondertekenen. Nadat het getekende formulier in het computersysteem is opgenomen, wordt het formulier vernietigd. Alleen de coördinator en jouw vrijwilliger hebben toegang tot de gegevens.

Als er hulpverleners bij jouw gezin betrokken zijn, kunnen zij de coördinator vragen om over jouw gezin te komen praten. De coördinator doet dit uitsluitend als jij dat wilt, en altijd samen met jou.

Ook de vrijwilliger is gesteld op privacy. Aan jou vragen we zorgvuldig om te gaan met de gegevens van de vrijwilliger die bij je thuis komt en ze niet door te geven aan anderen.

afbeelding

Klachtenprocedure

Hoe zorgvuldig je ook met elkaar samenwerkt, het kan gebeuren dat je als ouder niet tevreden bent over Home-Start of over een vrijwilliger. Bespreek je opmerkingen liefst direct met de coördinator. Gezamenlijk kunnen jullie proberen het probleem op te lossen. Als dit niet lukt, of als je juist niet tevreden bent over de coördinator, dan kun je terecht bij de organisatie die Home-Start in jouw woonplaats uitvoert. Informeer bij je coördinator welke organisatie dat is. Alle uitvoerende organisaties van Home-Start zijn aangesloten bij het landelijk steunpunt Home-Start.

Geef het door

Home-Start groeit voor een deel door mond-tot-mondreclame: tevreden ouders die ondersteuning hebben (gehad) zijn onze ambassadeurs. Vandaar onze vraag: ben je tevreden over de ondersteuning en denk je dat het ook iets is voor andere ouders? Vertel dan over Home-Start. Je kunt ze natuurlijk ook een brochure van Home-Start geven of laten weten dat ze kunnen kijken op onze website: www.home-start.nl

Citaat ouders
“Bij Home-Start krijg je niet het hulpverlenersgevoel; dat vind ik een groot pluspunt. De vrijwilliger was voor mij een luisterend oor en een rustbaken. Door met elkaar te kletsen, werd ik me van dingen bewust die ik eigenlijk al wist. Daardoor kwam mijn zelfvertrouwen weer terug. Dat heb ik zélf bereikt, maar mede dankzij het ruggensteuntje van Home-Start.”