Home-Start vrijwilligers maken kans op
Appeltje van Oranje

Bedankt voor je stem op Home-Start Nederland! We zijn kanshebber voor een Appeltje van Oranje. Op 24 januari is de volgende stap en presenteren we Home-Start aan elkaar en aan de vakjury. Jullie 3.512 stemmen tellen daarbij mee. Met je stem heb je onze vrijwilligers beloond die elke week ouders ondersteunen bij hun vragen over opvoeden. Volg de verkiezing op Appeltjevanoranje.nl en via onze eigen nieuwsberichten op home-start.nl.

Appeltjesvanoranje Nl Home Start

Verspreid over het hele land

Home-Start wordt nu in 155 gemeenten aangeboden. Home-Start+ is er op 76 locaties. Meer dan 3900 gezinnen worden gemiddeld een dagdeel per week ondersteund door ruim 3200 ervaren en getrainde vrijwilligers. Klik op locaties of Home-Start en Home-Start+ ook in jouw gemeente worden aangeboden.

Map

Door de ondersteuning willen Home-Start en Home-Start+

  • voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen
  • het zelfvertrouwen van ouders vergroten
  • het sociale netwerk van ouders versterken
  • gezinnen aanmoedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten en voorzieningen
Vrouw

Medewerkers Home-Start en Home-Start+

Home-Start en Home-Start+ werken met getrainde vrijwilligers. Het zijn ervaren opvoeders die zich kunnen inleven in de situatie van gezinnen. Vrijwilligers worden geworven, getraind en begeleid door coördinatoren. Die zorgen er bovendien voor dat gezinnen en verwijzers de weg naar Home-Start en Home-Start+ kunnen vinden. Op hun beurt krijgen de coördinatoren ondersteuning, begeleiding en training van het landelijk steunpunt Home-Start. Samen zorgen zij voor een goed aanbod voor vrijwillige opvoed- en gezinsondersteuning. Zodat ouders die daaraan behoefte hebben er gebruik van kunnen maken.

Ontstaan

Home-Start is ontstaan in Engeland als aanvulling op professionele hulp- en dienstverlening. Margaret Harrison, vrijwilliger in het buurtcentrum van Leicester, is de grondlegger van Home-Start. Het programma wordt wereldwijd in 22 landen uitgevoerd. Home-Start Worldwide ondersteunt de landen waarin Home-Start wordt uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op de pagina Organisatie en op www.homestartworldwide.org.

Onderzoek

Home-Start is een evidence based programma. Dit betekent dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het programma werkt. Ouders voelen zich prettiger en gaan positiever met hun kinderen om. Lees hier meer over Home-Start.

Home-Start+ is de opvolger van Doorstart. Dit programma is in de praktijk ontwikkeld via een proefproject en evaluatie onder gezinnen, verwijzers en andere stakeholders. Er worden fondsen geworven om ook Home-Start+ uitgebreid wetenschappelijk te gaan onderzoeken. Home-Start+ wordt in Nederland in steeds meer regio’s aangeboden.

Meer weten?

Klik in het menu bovenaan de website of kies: