Nieuwe vrijwilligers bij Home Start Achterhoek

Tijdens corona blijkt er toch nog veel mogelijk.


Facebook 1604414646519 6729402769560142321


Dit voorjaar begon een groep enthousiaste vrijwilligers aan een nieuwe voorbereidingscursus om vrijwilliger bij Home Start te worden. Helaas moesten we deze cursus toen afbreken. Gelukkig konden we dit najaar toch weer verder gaan met alle maatregelen in acht nemend die nodig waren. Dit heeft geresulteerd in deze mooie club dames. Heel veel plezier.