Home-Start 0 t/m 6 jaar
Home-Start vanaf 7 jaar
Home-Start voor zwangeren

Home-Start Assen

is thuis in gezinnen

Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ouders, vrijwilligers en verwijzers in de buurt van onze Home-Start locatie kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze coördinator(en). Let op: gezinnen kunnen alleen meedoen aan het Home-Start programma in hun eigen gemeente.Coördinator Home-Start Assen

Jamila Aharouil
0651062720
Home-Start 0 t/m 6 jaar
Home-Start vanaf 7 jaar
Home-Start voor zwangeren
Assen en Noordenveld
Adres
Scharmbarg 35
9407 EA Assen

j.aharouil@icare.nl
06- 51062720

Uitvoerende organisatie
Icare JGZ

Gemeente
Assen

Social links


Home-Start Vadercafé.

Home-start Assen is in Maart 2021 gestart me het project "vaders op de kaart" Naast het actief anders invulling geven aan de uitvoering van het programma, is er ook een stap gezet om een plek te creëren waar vaders met andere vaders in contact kunnen komen. Onder leiding van een getrainde gespreksleider. Voor echte gesprekken over vaderschap! Met deze beweging willen we vaders laten weten dat ook zij ruimte krijgen om vragen te hebben over het vaderschap. We willen hiermee bereiken dat het binnen de informele zorg een norm wordt om vaders actief te benaderen, betrekken en ruimte te bieden om vorm te geven aan hun essentiële rol als Vader. Maar vooral, dat vaders een plek krijgen waarin ze hun vaderschapskwaliteiten met steun van andere vaders kunnen ontwikkelen, want laten we vooral eerlijk zijn opvoeden is voor iedereen een uitdaging!

Het vadercafé is voor alle vaders! Gescheiden vaders, vaders die kun kinderen niet zien, jonge vaders en vaders uit gezinnen.

Het Vadercafé wordt uitgevoerd door onze getrainde gespreksleider Randy Soemosemito.
Op 24 november en 22 december 2021 zijn de volgende bijeenkomsten.

Vaders kunnen zich opgeven voor het Home-Start Vadercafé via www.vadercafe.nl.


IMG 20211028 WA0001