Samenwerking vrijwilligersorganisaties in Leusden

Home-Start is deel van VOOM Leusden. Een netwerk van vrijwilligersprojecten die een op een steun bieden. Het staat voor Vrijwillige Ondersteuning Op Maat Leusden. Door samen te werken kunnen we betere en passendere steun bieden aan Leusdenaren.

VOOM Leusden bestaat uit: Voorleesexpress, Homies van Present, Gezinsparaplu (pleegzorggezinnen), Taalmaatjes van het Gilde, Maatjesproject van Lariks, Zonnebloem en Home-Start van Humanitas.

VOOM – Visie en doelen:

Algemeen:

Visie op ondersteuning door vrijwilligers in gezinnen/bij burgers

Inzet van vrijwilligers is belangrijk bij kwetsbare gezinnen/burgers. Insteek van de inzet is een gezin/iemand tijdelijk ondersteunen, inzet van vrijwilligers is erop gericht om te voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grote problemen en/of dat het gezin of de persoon weer in staat is om zelf verder te kunnen.

Goede afstemming tussen betrokken partijen (formele én informele zorg) is van groot belang om verwachtingen en taken te managen en om af te spreken hoe de voortgang geëvalueerd wordt.

De projectcoördinatoren bewaken de rol van de vrijwilliger en dat hij/zij daar goede begeleiding en scholing in krijgt zodat hij/zij voldoende is toegerust om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Missie VOOM

Elkaar informeren, doorverwijzen en afstemmen. Met elkaar ervoor zorgen dat belangrijke schakels in het formele en informele veld op de hoogte zijn van de verschillende initiatieven/mogelijkheden, zodat de best passende hulp kan worden ingezet bij gezinnen/burgers.