Opvoedprogramma Home-Start opnieuw erkend

De nationale onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies heeft Home-Start erkend als effectief programma voor opvoedondersteuning aan ouders met kinderen tot en met zes jaar.


Home Start Thuis In Gezinnen Erkenningscommissie Interventies

De preventieve aanpak van Home-Start is voorzien van de op een na hoogste beoordelingsgraad: effectief volgens goede aanwijzingen. Home-Start is met deze informatie opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De databank is bedoeld als bron van inspiratie voor vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp. Hij biedt informatie aan gemeenten en organisaties in de zorg voor jeugd die een goed programma zoeken voor vragen en problemen die spelen bij jeugd en gezinnen.

Home-Start heeft met deze erkenning opnieuw bevestiging gekregen voor de werkwijze met vrijwilligers die ouders wekelijks ondersteunen bij hun alledaagse opvoedvragen. Met de vrijwilliger is het netwerk van ouders tijdelijk uitgebreid. De vrijwilliger stimuleert het leggen en versterken van contacten met anderen en leert ouders gebruik te maken van voorzieningen in de wijk. Eerdere en voorlopige erkenningen zijn hiermee formeel bekrachtigd.

Erkenning in Nederland en Europa EPIC
De afgegeven erkenning is in principe vijf jaar geldig. De ontwikkeling van het opvoedprogramma gaat door. Het eerdere effectonderzoek naar Home-Start bewijst de geldigheid van de ondersteuning van gezinnen met kinderen tot en met 6 jaar. Na de zomer start Home-Start samen met de Universiteit van Amsterdam nieuw onderzoek naar de effectiviteit van het programma voor de bredere doelgroep ouders met kinderen tot en met 17 jaar. In de praktijk blijkt al dat Home-Start ook positief en werkzaam ervaren wordt door gezinnen met oudere kinderen.

Naast deze nationale erkenning door de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies kreeg Home-Start in 2014 internationaal erkenning als best practice door het European Platform for Investing in Children (EPIC), een initiatief van de Europese Unie. Hun beoordeling luidde dat het Home-Start programma goed overdraagbaar, toepasbaar en effectief op lange termijn is.

25 jaar vrijwilligerswerk Home-Start
Vrijwilligers van Home-Start geven ouders een steuntje in de rug bij alledaagse vragen over het opvoeden van hun opgroeiende kinderen. Al vijfentwintig jaar. Het programma Home-Start wordt wereldwijd in meer dan twintig landen toegepast. Home-Start Nederland is actief in meer dan 150 Nederlandse gemeentes. In de afgelopen 25 jaar heeft Home-Start in Nederland 40.000 ouders met meer dan 85.000 kinderen ondersteund.

Home-Start vormt een belangrijke schakel in de participatiesamenleving, omdat blijkt dat ouders hun gezin weer op de rit krijgen, de alledaagse opvoedvragen weer aan kunnen en voorkomen wordt dat kleine vragen grote problemen worden.


Fotocredit: Foto © Home-Start / Anneke Hymmen

Home Start Op Kansrijke Start Met Vwsminister Hugo De Jonge

Kansrijke start voor informele ondersteuning in gezinnen

Home Start Kansrijke Start 6 Februari 2020

Vrijwilliger voor elk gezin

20200114 Coordinatoren Certificaat

Tien nieuwe Home-Start coördinatoren gecertificeerd

20191129 Home Start Japan Uitwisseling Met Home Start Nederland

Home-Start Japan op bezoek in NL

Minister Hugo De Jonge Afsluiting Home Start 25 Jaar Fotografie Dirk Hol

Terugkijken op prachtige Feestslingeractie Home-Start 25 jaar

Opinie Ad Gerda Groen Home Start Opvoedsteun

Open brief Gerda Groen