VWS-minister De Jonge besluit jubileumjaar Home-Start

Minister Hugo de Jonge verbond vandaag de laatste vlaggen aan een megalange feestslinger. Kinderen hebben voor het 25-jarig bestaan van Home-Start in Nederland duizenden vlaggen versierd. Met deze handeling sluit de minister het jubileumjaar van Home-Start Nederland af.


1217 Home Start

De minister onderkent het belang van opvoedondersteuning. “Opvoeden kan soms knap ingewikkeld zijn. Laagdrempelig ondersteuning kan helpen om te voorkomen dat gewone opvoedvragen jeugdzorgvragen worden. De vrijwilligers van Home-Start bieden gezinnen al 25 jaar die ondersteuning. En daar waar ik gemeenten spreek, zal ik met veel verve vertellen over dit programma. Ik ken Home-Start al uit de tijd van mijn wethouderschap en heb eerdere jubilea meegemaakt. Het is een belangrijke vorm van steun.”

Minister De Jonge hoort van Home-Start vrijwilliger Julienne: “Ik vind het belangrijk dat we naar elkaar omkijken en ik kan daar zelf wat aan doen. Daarom steun ik een gezin bij de opvoeding.” Moeder Shareen vertelt aan de minister dat ze in het ziekenhuis belandde en ook een burn-out had. “Dankzij de vrijwilliger van Home-Start heb ik mijn gezin weer op de rit gekregen.”

Met de feestslingeractie vragen wij aandacht voor gezinnen die steun nodig hebben bij opvoeden of in armoede leven. De actie staat symbool voor het verbinden van mensen en organisaties. De feestslingeractie zorgde door het jaar heen ook voor veel feestjes op locaties door het hele land.

Vraag naar tijdige informele opvoedsteun stijgt

Het aantal gezinnen dat een beroep doet op de opvoedondersteuning door een vrijwilliger van Home-Start is de afgelopen tien jaar verdubbeld naar vierduizend per jaar. Eenzaamheid, sociaal isolement en overbelasting spelen steeds vaker een rol.

De aanpak van Home-Start is informeel en preventief. Getrainde vrijwilligers met opvoedervaring ondersteunen al in een vroeg stadium ouders die niet meer uit de alledaagse opvoedvragen komen. Ze hebben vaak een te klein of helemaal geen netwerk van familie, vrienden of buren om steun aan te vragen.

Ik gun elk gezin een vrijwilliger van Home-Start
Ondersteuning in de opvoeding wordt onderschat. Want gezinnen die wankelen, kunnen ontsporen met negatieve verschijnselen zoals burn-out, mishandeling of zelfs uithuisplaatsing tot gevolg. “In alle opzichten kost ontsporing te veel. Als we ons realiseren dat tussen het ontstaan van problemen en een melding bij een instantie als Veilig thuis zo’n zeven jaar zit... dan blijven problemen lang buiten beeld”, aldus Gerda Groen, projectleider a.i. van Home-Start Nederland. “Daarom vragen we extra aandacht voor tijdige opvoedondersteuning. We zien het aantal hulpvragen toenemen. Veel meer gemeenten zouden het programma moeten inzetten voor hun lokale jeugdbeleid. Daarmee helpen ze gezinnen en ook de samenleving, want een kind dat een goede start maakt in het leven, gaat wat betekenen voor de maatschappij. Ik gun elk gezin een vrijwilliger van Home-Start.”

Fotobijschrift:
Steeds meer gezinnen vragen hulp bij opvoeden. VWS-minister Hugo de Jonge hangt donderdag 10 oktober de laatste vlaggen aan de feestslinger samen met een kindje van een gezin dat steun ontvangt van Home-Start en de kinderambassadeur van Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. Kinderen uit het hele land hebben een feestslinger met duizenden vlaggen gemaakt. Hiermee vragen de organisaties aandacht om landelijk coalities te smeden voor gezinnen die steun nodig hebben bij opvoeden of in armoede leven. Foto's © Home-Start / Dirk Hol.

Over de Feestslingeractie

De feestslinger is nu af; hij is speciaal gepresenteerd tijdens de Week van de Opvoeding 2019. Home-Start organiseerde de feestslingeractie samen met Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes die zich inzet voor kwetsbare kinderen die in armoede opgroeien en daarmee kans lopen zich geïsoleerd en eenzaam te voelen. De Home-Start feestslingeractie is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Fonds Kinderhulp.

Home Start in Coalitie Kansrijke Start

Informele steun nu in Coalitie Kansrijke Start

1183 Home Start

Jaarverslag 2019: Laagdrempelige steun voorkomt duurdere zorg

20200402 Home Start brief AD Gerda Groen

Brief AD over Preventieve Opvoedlijn

Afbeelding bij Home Start houdt contact

Home-Start houdt contact

Home Start bij Domo Vlaanderen Belgie presentatie

Home-Start NL bij gezinsondersteuning in België

Home Start Op Kansrijke Start Met Vwsminister Hugo De Jonge

Kansrijke start voor informele ondersteuning in gezinnen