Website Home-Start digitaal toegankelijk

Op deze pagina lees je wat we technisch hebben verbeterd om de website home-start.nl digitaal toegankelijk te maken (vanwege de wet WCAG).

Onze website draait op een robuust content managementsysteem: Craft cms. Voorjaar 2020 is een grote upgrade uitgevoerd naar Craft cms 3. Hiermee is technisch al veel op orde gebracht. Denk aan toetsenbordtoegankelijkheid, taalinstelling, schaalbaarheid en draaibaarheid.

afbeelding

Inventarisatie en verbeteringen

In september 2020 heeft Home-Start in samenwerking met de leveranciers de website gecheckt op digitale toegankelijkheid: waarneembaarheid, begrijpelijkheid, bediening. Hieruit zijn de volgende verbetermogelijkheden gebleken en doorgevoerd.

Navigatie en doorverwijzing, crosslinks, zijn op orde.

Teksten op de publiekspagina’s zijn herschreven naar taalniveau B1. Dit zijn de pagina’s Home, Gezinnen, Vrijwilligers, Locaties.
Om budgettaire redenen zijn de andere pagina’s nog niet aangepast; Home-Start zal in juni 2021 de mogelijkheden voor verbetering opnieuw beoordelen.

De video’s zijn voorzien van ondertiteling. De video’s zijn een illustratie van de teksten op de website.

De afbeeldingen op de website zijn illustratief bij de teksten.

De pdf van het jaarverslag is omgezet naar een webpagina.
De andere pdf’s op de website zijn een variant van de teksten. Het gebruiksdoel van een pdf is deze te kunnen afdrukken en uit te kunnen delen.

Met een aantal tools is de website nagelopen op technische, visuele, auditieve en bedieningsaspecten. De inventarisatie leidde op een aantal plaatsen tot aanpassingen van lettergrootte, interlinie en contrast. Ook is de zoekfunctie voor locaties geoptimaliseerd.

De zogeheten w3c-warnings zijn nagelopen en verbeterd in de stylesheet en in de html. Stukken code uit extern aangeleverde bronnen konden niet worden verbeterd; dit is een beperking waar elke organisatie op stuit en hebben we zo gelaten.

De technische verbeteringen zijn op alle pagina’s doorgevoerd, ook op locatie-detailpagina’s, de landingspagina op intranet en de e-learning na de Login.

Contact

De website is zo ver als mogelijk digitaal toegankelijk gemaakt. Hebt u nog een ander verbeterpunt? Wij waarderen het als u dan contact opneemt. U kunt ons bellen op telefoonnummer 06-12687918 of mailen naar info@home-start.nl.

Home-Start Nederland
Amsterdam, 27 oktober 2020.