Home-Start 0 t/m 6 jaar
Home-Start vanaf 7 jaar

Home-Start Zwolle

is thuis in gezinnen

Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ouders, vrijwilligers en verwijzers in de buurt van onze Home-Start locatie kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze coördinator(en). Let op: gezinnen kunnen alleen meedoen aan het Home-Start programma in hun eigen gemeente.Coördinator Home-Start Zwolle

Zwanet Hamhuis
038-8 515 700
Home-Start 0 t/m 6 jaar
Home-Start vanaf 7 jaar

Adres
Bitterstraat 57
8011 XK
Zwolle

home-startzwolle@wijz.nu
038-8 515 700

Uitvoerende organisatie
WijZ

Gemeente
Zwolle

Social links


}

Wij zoeken vrijwilligers en gezinnen!

Na de vakantie start er weer een nieuwe Home-Start basistraining voor geïnteresseerde vrijwilligers. Via deze training worden de vrijwilligers voorbereid om gezinnen tijdelijk te ondersteunen als het even niet zo soepel loopt binnen het gezin. De ondersteuning is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van ouders, zodat zij na verloop van tijd weer zelf verder kunnen.

more-button

Home-Start Zwolle wordt uitgevoerd door WijZ.

We werken samen met zoveel mogelijke partijen in de stad, waaronder de sociale wijkteams, om zoveel mogelijk ouders en kinderen te bereiken.

Op dit moment zijn er gemiddeld ongeveer 20 Home-Start vrijwilligers actief in een gezin en/of beschikbaar voor een gezin.