Home-Start 0 t/m 6 jaar
Home-Start vanaf 7 jaar
Home-Start voor zwangeren

Home-Start Zwolle

is thuis in gezinnen

Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en opgeleide vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ouders, vrijwilligers en verwijzers in de buurt van onze Home-Start locatie kunnen rechtstreeks contact opnemen met de coördinator(en). Let op: gezinnen kunnen alleen meedoen aan het Home-Start programma in hun eigen gemeente.Coördinatoren Home-Start Zwolle

Froukje de Haan
06 1601 4444
Home-Start 0 t/m 6 jaar
Home-Start vanaf 7 jaar
Home-Start voor zwangeren

Marieke de Vries
06-5796 7744
Home-Start 0 t/m 6 jaar
Home-Start vanaf 7 jaar
Home-Start voor zwangeren

Adres
Bitterstraat 57
8011 XK
Zwolle

home-startzwolle@wijz.nu
038-8 515 700

Uitvoerende organisatie
WijZ

Gemeente
Zwolle

Social links


Wij zoeken vrijwilligers!

Home-Start Zwolle zoekt vrijwilligers die 2-4 uren per week tijd hebben, die beschikken over opvoed- en levenservaring en een positieve instelling, meedraaien binnen een gezin leuk vinden en de vraag van het gezin centraal kunnen stellen.

more-button

Home-Start Zwolle wordt uitgevoerd door WijZ.

We werken samen met zoveel mogelijke partijen in de stad, waaronder de sociale wijkteams, om zoveel mogelijk ouders en kinderen te bereiken. Ouders mogen zich ook gewoon zelf aanmelden.

Gemiddeld zijn er ongeveer 20 Home-Start vrijwilligers actief in een gezin en/of beschikbaar voor een gezin.