Erkenning door het NJI

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft Home-Start (opnieuw) erkend als effectief programma voor opvoedondersteuning aan ouders met kinderen tot en met zes jaar. De preventieve aanpak van Home-Start staat nu in de databank Effectieve Jeugdinterventies en is voorzien van de op een na hoogste beoordelingsgraad: effectief volgens goede aanwijzingen.  https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Home-Start