Wij zoeken vrijwilligers en gezinnen!

Na de vakantie start er weer een nieuwe Home-Start basistraining voor geinteresseerde vrijwilligers. Via deze training worden de vrijwilligers voorbereid om gezinnen tijdelijk te ondersteunen als het even niet zo soepel loopt binnen het gezin. De ondersteuning is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van ouders, zodat zij na verloop van tijd weer op eigen kracht verder kunnen.

De training bestaat uit 6 dagdelen. Via deze training worden vrijwilligers voorbereidt op het bieden van lichte (opvoedings) ondersteuning aan ouders met kinderen tussen 0 en 14 jaar. Een belangrijk onderdeel van de training is: hoe kan je als vrijwilliger ouders versterken in hun kracht als opvoeder?

De insteek is dat een vrijwilliger wekelijks het gezin bezoekt voor ondersteuning, praktische hulp en het bieden van een luisterend oor.

Home-Start zoekt daarom vrijwilligers met een dagdeel per week tijd, die beschikken over opvoed- en levenservaring en een positieve instelling, meedraaien binnen een gezin leuk vinden en de vraag van het gezin centraal kunnen stellen.

Kun je als gezin een steuntje in de rug gebruiken en zou je graag gebruik willen maken van Home-Start? Laat het ons weten!

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Zwanet Hamhuis coördinator in Zwolle, tel. 038-8 515 700.

Voor meer informatie zie www.home-start.nl.