Wij zoeken vrijwilligers en gezinnen!

Na de vakantie start er weer een nieuwe Home-Start basistraining voor geïnteresseerde vrijwilligers. Via deze training worden de vrijwilligers voorbereid om gezinnen tijdelijk te ondersteunen als het even niet zo soepel loopt binnen het gezin. De ondersteuning is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van ouders, zodat zij na verloop van tijd weer zelf verder kunnen.


Geslaagd


De training bestaat uit e-learning en een fysiek deel. Door middel van deze training worden vrijwilligers voorbereidt op het bieden van lichte (opvoedings-) ondersteuning aan ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar. Een belangrijk onderdeel van de training is: hoe kan je als vrijwilliger ouders versterken in hun kracht als opvoeder?

De insteek is dat een vrijwilliger wekelijks het gezin bezoekt voor ondersteuning, praktische hulp als bv. het samen organiseren van de huishouding, het uitzoeken van passend speelgoed thuis of iemand wegwijs maken met de voorzieningen in Zwolle. Ook het bieden van een luisterend oor, want dat is een van de meest gewaardeerde ondersteuningsvormen.

Home-Start zoekt daarom vrijwilligers met een aantal uren per week tijd, die beschikken over opvoed- en levenservaring en een positieve instelling, meedraaien binnen een gezin leuk vinden en de vraag van het gezin centraal kunnen stellen.

Kun je als gezin een steuntje in de rug gebruiken en zou je graag gebruik willen maken van Home-Start? Laat het ons weten!

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Zwanet Hamhuis coördinator in Zwolle, tel. 038-8 515 700.

Voor meer informatie zie www.home-start.nl.